William Shakespeare | Romeo ơi, Romeo, người ở đâu Romeo? (46)

Very cool.

SONGNGUTAITRAM

by William Shakespeare, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Romeo ơi, Romeo, người ở đâu Romeo?

Hãy từ chối cha người và từ chối tên người

Hoặc nếu người không, hãy tuyên thệ tình yêu của em

Và em sẽ không còn là Capulet.

Vì tên người là kẻ thù của em

Người là chính người, đừng nghĩ đến danh Montague.

Montague là gì? Nó không phải là bàn tay hay bàn chân

Hay cánh tay hay mặt hay bộ phận nào khác

Thuộc về một người đàn ông. Ôi thà là một tên khác.

Những gì trong một cái tên? Cái mà ta gọi là hoa hồng

Bởi bất kỳ tên nào khác có thể thơm ngọt bằng;

Nên Romeo sẽ, nếu không phải gọi là Romeo,

Giữ lại sự hoàn hảo thân yêu của người

Danh hiệu ấy. Romeo, tên của người,

Và cho cái tên ấy, không…

View original post 137 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: