Lê Vĩnh Tài |practicing line breaks (create the enjambment) (228)

love this

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

practicing line breaks (create the enjambment):

New year eve
.
.
.
drink
.
.
.
drink
.
.
.
drink
.
.
.
Lunar new year…
.
.
.
drink
drink
drink
.
.
.

sometimes
that’s all there is
in a poem
so
we won’t
remember

every words
seems as though they’re falling
apart…
_____

tập xuống dòng:

tết tây
.
.
.
nhậu
.
.
.
nhậu
.
.
.
nhậu
.
.
.
tết ta…
.
.
.
nhậu
nhậu
nhậu
.
.
.

đôi khi
tất cả mọi thứ
của bài thơ
là dường như
để
chúng ta không nhớ

tất cả con chữ
dường như đang vỡ
nát…

 

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: